Życie

Urodził się on w wiejskiej rodzinie, jego ojciec był listonoszem oraz szwaczką. Istnieje informacja, którą obecnie potwierdza kilka starszych źródeł, że jego ojciec był Polakiem, który jednak wyemigrował za poszukiwaniem chleba z terenów wielkopolski, czy też górnego śląska właśnie do Włoch, gdzie zmienił swoje nazwisko z Jana Krawca, sama matka natomiast była już rodowitą włoszką. Oficjalna genealogia, którą znaleźć będziemy mogli w Rzymie, będzie nam jednak mówiła coś całkowicie innego o pochodzeniu rodziców papieża, sprawa ta jednak nie jest chyba najważniejszą. Pewnym jest jednak, że żył on w wielodzietnej rodzinie, jego rodzice posiadali bowiem dziesięcioro dzieci. Od momentu kiedy ukończył dwanaście lat rozpoczął pobieranie nauk seminaryjnych i takowego stypendium od weneckiego patriarchy, co dało mu możliwość wstąpienia do seminarium. Wyświęcenie na kapłana miało miejsce w roku 1859. Młody ksiądz okazał się wyśmienitym kaznodzieją, który jeździł po pobliskich wioskach, by odprawiać eucharystię, głosić boże słowo i rozprzestrzeniać w ludzkich duszach wiarę w Jezusa. Jego talenty bardzo szybko zostały docenionymi, nawet przez stolicę apostolską, gdzie otrzymuje on z rąk papieża Leona trzynastego tytuł biskupa. Najwięcej uwagi jako biskup zwracał on przede wszystkim na formację duchową młodych mężczyzn, którzy uczyli się w seminarium i pragnęli poświęcić swoje życie Bogu. W latach dziewięćdziesiątych objął on patriarchat nad Wenecją i został jej kardynałem.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pius X

 
 

Share this Post