Sakrament

Sakrament w kościelnej łacinie oznaczać będzie tajemnicę religii, czy też przysięgę wierności. W chrześcijaństwie jest to jeden z obrzędów religijnych, który rozumiany będzie w większości przypadków jako znak, czy też sposób specyficznego przekazania bożej łaski, ustanowiony w zgodzie i w oparciu o wiarę w Chrystusa. Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych oraz wierzących w Boga. Przyjęcie jednego z nich umożliwia do przyjęcia kolejnego, gdzie uporządkowane są one w odpowiedniej kolejności. Pierwszy z nich to chrzest, następnie miejsce ma pierwsza komunia święta, eucharystia, bierzmowanie. Inne z sakramentów to pokuta, namaszczenie chorych i równorzędne z sobą, a mianowicie kapłaństwo oraz małżeństwo. Doktryna w kościele katolickim podaje że sakramentów jest siedem, gdzie sama lista formowała się przez dosyć długi okres. Jeden z świętych wymieniał w drugiej połowie wieku jedenastego aż dwanaście z nich. Oprócz tym znanych nam obecnie znajdowało się tam jeszcze namaszczenie królewskie, konsekrowanie dziewic, poświęcenie zakonnic, obmycie nóg i tym podobne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Sakramenty

 
 

Share this Post