Bierzmowanie

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów, które oprócz kościoła katolickiego występować będzie także w kościele anglikańskim, prawosławnym oraz starokatolickim. Do głównych istot tego sakramentu zaliczyć będziemy mogli przekazanie ducha świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obronie. Sakrament ten uważany jest za świadczący o dojrzałości wyznaniowej i religijnej. Ma on na celu silne zjednoczenie wyznawcy z Jezusem Chrystusem i włącza go niejako w misję ewangelizacji prowadzoną przez kościół katolicki. Rytuał ten to jedna z biblijnych podstaw dla rzymskokatolickiego sakramentu bierzmowania.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Sakramenty

 
 

Share this Post