Bierzmowanie

Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów, który charakterystyczny będzie dla kościoła katolickiego, prawosławnego oraz kościoła anglikańskiego. Istotą tego właśnie sakramentu będzie przekazania ducha świętego, umocnienie w wierze oraz jednocześnie uzdolnienie do świadczenia o tejże właśnie wierze i jej obronie. Jednoczyć będzie ściślej z Chrystusem. Katolika dodatkowo włączać będzie w misję ewangelizacji kościoła katolickiego. Rytuał ten sam w sobie to biblijna podstawa dla rzymskokatolickiego sakramentu bierzmowania. Udzielany jest oprócz tego także w cerkwiach prawosławnych, ale bezpośrednio po chrzcie czyli niemowlętom. Bierzmowanie praktykowane jest dodatkowo przez niektóre z kościołów protestanckich, ale nie będą one traktowały tego właśnie obrzędu jako sakramentu, wyjątkiem jest jednak właśnie kościół anglikański, o czym zresztą wspomniano już wcześniej. Sakrament ten w kościele katolickim uważany jest za sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, kiedy młoda osoba staje się dorosłą w świetle prawa kościelnego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bierzmowanie

 
 

Share this Post