Dary

W Biblii znaleźć będziemy mogli fragment, który mówi o darach jakie duch święty zsyła na człowieka, który został nim namaszczony. Dary te to przede wszystkim mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność oraz bogobojność, czyli jedne z najważniejszych aspektów i cnót w życiu chrześcijanina. Jako, że siedem było dla ludu izraelskiego liczbą doskonałą, dlatego także w tradycji chrześcijańskiej wyróżnić będziemy mogli siedem darów duch świętego. Co do niektórych z nich toczone są spory, chodzi jak zwykle o błędne tłumaczenie biblii na język łaciński, co miało miejsce wiele, wiele lat temu, zmiany jednak są bardzo niechętnie wprowadzanymi, w dzisiejszych czasach prawie w ogóle, ze względu na obrządkowość oraz utarte tradycje kościoła. Takowe zmiany mogłyby je bowiem w mniejszym, czy też większym stopniu zaburzyć, a z pewnością instytucja kościoła sama w sobie by na tym nie zyskała.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bierzmowanie

 
 

Share this Post