Katolicyzm

W kościele katolickim obrządku rzymskiego bierzmowanie będzie spełniało rolę świadomego i dojrzałego wyznania wiary, co dokonywane jest w wieku dorosłym, czy też do takowego zbliżonym i wiązać będzie się jednocześnie z odnowieniem przyrzeczeń składanych podczas chrztu przez naszych rodziców. Pod tym właśnie względem bierzmowanie odpowiadać będzie protestanckiej konfirmacji, czy też praktykowanej przez środowiska żydowskie bar micwie i jest znakiem przejścia w okres religijnej dojrzałości. Inne nazwy sakramentu bierzmowania to między innymi sakrament umocnienia w wierze, dopełnienia, czy też właśnie dojrzałości chrześcijańskiej. Udzielanie tegoż sakramentu w kościele katolickim zarezerwowane będzie bezpośrednio dla biskupów i to oni są zwyczajnymi szafarzami sakramentu bierzmowania. Nadzwyczajnym szafarzem może być każdy kapłan kościoła katolickiego, który otrzymał specjalne upoważnienie od biskupa. W razie zagrożenia życia, czy też niechybnej śmierci sakrament ten udzielony może być przez każdego z księży bez specjalnej zgodny biskupa co dokładniej określa kanon kodeksu prawa kanonicznego. Ważnymi elementami tegoż sakramentu będzie krzyżmo święte, namaszczenie krzyżem oraz wypowiadana w tym momencie formuła: Przyjmij znamię ducha świętego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bierzmowanie

 
 

Share this Post