Prawosławie

Wierni kościoła prawosławnego otrzymywać będą bierzmowanie bezpośrednio z sakramentem chrztu oraz pierwszą komunię świętą w wieku niemowlęcym, czy też jako małe dzieci. Sakrament ten stosowany jest także jako jedna z form przyjęcia neofitów, którzy zmieniają wyznania z katolicyzmu, tradycja ta ma miejsce jednak tylko wśród niektórych wspólnot, między innymi greckich w słowiańskich cerkwiach, gdzie dodatkowo miejsce ma spowiedź, wyznanie wiary oraz eucharystia. Sakrament dokonuje się z rąk kapłana, ale krzyżmo święto musi być wcześniej poświęconym przez samego biskupa. Kapłan nie namaszcza tylko czoła, jak ma to miejsce w przypadku katolicyzmu, ale oprócz tego także dłonie, pierś oraz stopy osoby bierzmowanej, wypowiadając przy tym formułę: pieczęć daru ducha świętego. Sakrament posiadać będzie ten sam wymiar jak w kościele katolickim, różnica występuje więc tylko i wyłącznie w samej formule oraz formie, są to jednak różnice bezpośrednio wiążące się z danym obrządkiem i tradycją danego wyznania. Główna różnica to między innymi fakt, że bierzmowanie udzielane jest bezpośrednio razem z chrztem, nie jest to więc świadoma decyzja osoby przyjmującej ten sakrament (jednocześnie z komunią także). Jak już jednak wcześniej wspomniano wszystko to wiązać będzie się bezpośrednio z danym obrządkiem oraz tradycją. Dla katolików takowy sposób i forma przyjmowania sakramentu bierzmowania może wydawać się dziwną, natomiast dla prawosławnych nasz sposób jego udzielania może być nienaturalnym, co jest w pełni zrozumiałym i oczywistym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bierzmowanie

 
 

Share this Post