Kościół katolicki

W przypadku kościoła katolickiego chrzest będzie sakramentem uważanym za jeden z najważniejszych, często określanym mianem sakramentu ponownych narodzin oraz inicjacji. Będzie on symbolizował ukochanie Boga i stanie się bezpośredniego jego dzieckiem. Sam obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie formuły trójcy świętej, czyli wykonania znaku krzyża, co jest uważana za niezbędny z warunków chrztu. W przypadku kiedy miejsce ma zagrożenie życia wystarczającym jest aby takowego chrztu udzieliła obojętnie jaka osoba, przy wykorzystaniu każdego z rodzaju substancji tak naprawdę. W większości przypadków chrzest jednak udzielany jest przez samych księży, czy też przez diakonów. Obejmować będzie w sobie między innymi namaszczenie głowy krzyżem świętym, przyodzianie białych szat, wręczenie świecy ojcu, czy też ojcu chrzestnemu i tym podobne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiązać będzie się także nadanie dziecku imienia. Kościół chrzcić będzie dzieci, jeżeli sami rodzice zobowiążą się do wychowywania ich zgodnie z przykazaniami wiary katolickiej, a w przypadku kiedy nie będą oni w stanie funkcję tą przejąć mają rodzice chrzestni, którzy winni dodatkowo czuwać przez cały czas nad duchową formacją młodego człowieka. Jak wcześniej wspomniano w przypadkach wyjątkowych, nadzwyczajnym szafarze, tego sakramentu może być każdy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrzest

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *