Kościoły ewangeliczne

Kościoły ewangeliczne są jednym z odłamów kościołów protestanckich. W ich przypadku idea chrztu na wyznanie wiary pojawia się w ruchach radykalnej reformacji. Jako pierwsi tą właśnie praktykę wprowadzili anabaptyści na przestrzeni wieku szesnastego, za nimi następnie baptyści i cały ewangelika lny protestantyzm. Będą oni opierać swoje przeświadczenie o konieczności pełnego zanurzenia w wodzie, aby chrzest był ważnym na jednym z rozdziałów listu do rzymian, który sporządzony został przez Pawła apostoła, który właśnie będzie mówić o zanurzającym chrzcie, oraz na samym znaczeniu słowa chrzest, które z języka greckiego przetłumaczyć można jako zanurzenie. Kwestia konieczności osiągnięcia odpowiedzialnego wieku jest natomiast argumentowana przez ewangelię Mateusza gdzie sam Jezus nakazuje na samym początku nauczać, potem dopiero chrzcić. Chrzest w kościołach ewangelicznych jest więc tylko i wyłącznie udzielany osobom, które posiadają pełną świadomość i jak twierdzą przeżyły pełne nawrócenie i chcą oddać się Bogu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrzest

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *