Zbliżone obrzędy

Wierzenie, że woda posiada oczyszczającą i niejako mistyczną moc występowała w przypadku większości pierwotnych kultur, między innymi u Słowian. Obrzędy inicjacji często wiązały się z wodą, wyróżnić będziemy mogli je w różnych systemach wyznaniowych, między innym dawnym kulcie wody, w wyznaniach żydowskich, w jednych z azteckich kultów oraz wśród wyznawców buddyzmu. Do chrztu nawiązywać będą formy świeckich uroczystości, często posiadają charakter zabawowy, między innymi chrzest obiektów poruszających się po wodzie, głównie statków i okrętów oraz wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów. Jak widać więc, chrzest, a dokładniej obmycie wodą nie jest jedynie czysto chrześcijańską tradycją, jego wymiar zawsze jednak jest zbliżonym, posiadającym z całą pewnością charakter mistyczny, czy też sakralny i tak dalej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrzest

 
 

Share this Post