Eucharystia

W wielu publikacjach i według tradycji znana będzie także pod mianem wieczerzy pańskiej, sakramentu ołtarza, najczęściej jednak jako komunia święta. Z języka greckiego oznaczała będzie dziękczynienie. Sam termin komunia natomiast pochodzi z łaciny i tłumaczony jest jako wspólnota, co ma swoje powiązanie z pamiątką posiłku Chrystusa bezpośrednio przed jego śmiercią w wielki czwartek. Eucharystia wywodzi się bezpośrednio od dziękczynienia, które złożone było Bogu Ojcu bezpośrednio właśnie przez Jezusa w momencie trwania ostatniej wieczerzy. Jest to jeden z dwóch sakramentów, który w kościele katolickim i chrześcijańskim przyjmuje szczególny wymiar, nie powodu jest on nazywany sakramentem większym, określenie to stosowane jest także do sakramentu chrztu. Teoretycy kościoła podają, że to właśnie na tych dwóch sakramentach wspierać będzie się cała religia chrześcijańska. Sam obrzęd eucharystii sprawowany będzie w liturgiach prawie wszystkich kościołów chrześcijańskich, w katolicyzmie, prawosławiu oraz protestantyzmie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Eucharrystia

 
 

Share this Post