Forma sakramentu

Liturgia sakramentu pierwszej komunii nie zawsze wyglądał tak samo jak obecnie. Od wieku dziesiątego obrzęd, który dawniej polegał także na spożyciu konsekrowanego chleba i wina przy jednoczesnym wypowiedzeniu odpowiedniej formuły, zaczął koncentrować się na samym momencie podniesienia hostii oraz kielicha. Materią sakramentu jest chleb pszenny oraz wino gronowe, a źródło samego obrzędu to słowa wypowiedziane przez Jezusa w nowym testamencie w czasie ostatniej wieczerzy. W kościele prawosławnym oraz w obrządkach greckokatolickich wierni otrzymywać będą natomiast komunią pod obiema postaciami, przy czym chleb jest kwaszony. Przyjmowanie samego chleba jako komunii to jedna z starszych praktyk, która w okresie soboru w Konstancji wywołała bardzo duże spory, był to jeden z ważniejszych punktów kontrowersyjnych. Jeżeli wierni są odpowiednio przygotowani pod względem formacyjnymi, komunia pod dwiema postaciami udzielona może być także w kościele o obrządku katolickim, zwykle czynić będzie to przeważnie celebrans w imieniu całego zgromadzonego w świątyni ludu. Każde z odłamów chrześcijańskich posiadać będzie swoją, można powiedzieć unikatową formę powiązaną właśnie z tym sakramentem, co jest raczej rzeczą normalną, różnice pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi mają bardzo głęboki aspekt o znaczeniu kulturowym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Eucharrystia

 
 

Share this Post