Obrzędy zakończenia

Charakterystycznym dla sakramentu eucharystii w kościele katolickim będzie specyficzny i uporządkowany układ elementów wchodzących w skład przygotowania oraz udzielania tegoż sakramentu. Jednym z ostatnich elementów w momencie liturgii będzie obrzęd zakończenia, czyli końcowe błogosławieństwo kapłana i rozesłanie, gdzie na znak księdza, przeważnie jego opuszczenie ołtarza wierni rozchodzą się do swoich domów. Rozesłanie według przepisów liturgicznych to moment kiedy kończy się liturgia eucharystyczna i nie będzie miała miejsca procesja wyjścia, opuszczania świątyni. Często jednak praktykowane jest jeszcze wykonywanie pieśni, czy też utworów organowych oraz orkiestrowych, zależne jaka forma akompaniamentu towarzyszyła nam podczas mszy świętej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Eucharrystia

 
 

Share this Post