Postcommunio

Postcommunio jest modlitwą, którą odmawia kapłan po zakończeniu komunii świętej. Teksty tejże modlitwy znajdują się bezpośrednio w mszale. Zauważyć należy, że przyjęcie Chrystusa w postaci komunii świętej winno wiązać się bezpośrednio z modlitwą, z rozmową z samym zbawicielem. Rozmowa takowa w przypadku kapłanów składa się przeważnie z dwóch części, zgodnie z wymową, którą znaleźć będziemy mogli w liście do Filipian. Na samym początku łączymy się z zbawicielem w tajemnicy jego uniżenia oraz ofiary, dziękując za jego miłość, potem natomiast w tajemnicy jego uwielbienia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Eucharrystia

 
 

Share this Post