Praktyki

Wierni w cerkwiach prawosławnych przyjmować będą komunię świętą już od momentu niemowlęctwa. Utrwalony, zwłaszcza w starszych pokoleniach, jest pogląd o przyjmowaniu tego sakramentu bardzo sporadycznie, jednak obecnie coraz częściej naciska się do przyjmowania komunii coraz częściej, w każdej z liturgii, w celu przyrównania się do pierwszych chrześcijan. Obowiązkowymi będą między innymi post eucharystyczny po północy, który trwać musi co najmniej osiem godzin. Zwolnione z niego będą małe dzieci, osoby chore oraz te, których życie znajduje się w stanie zagrożenia. Prawo katolickie kościoła natomiast nakazywać będzie przyjmowanie eucharystii przynajmniej raz w roku, co ma mieć miejsce w okresie wielkanocnym, chociaż z drugiej strony wymagane jest najpierw zgładzenie swoich grzechów sakramencie pokuty. Kościoły protestanckie, niektóre z odłamów będą dopuszczały do stołu pańskiego i do jego uczty, tylko te osoby, które przystąpiły do chrztu na podstawie swoich osobistych chęci oraz świadomej decyzji. Wieczerza pańska miejsce ma podczas niedzielnych nabożeństw raz w tygodniu, czy też w miesiącu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Eucharrystia

 
 

Share this Post