Protestantyzm

W przypadku protestantyzmu eucharystia będzie posiadała całkowicie inny wymiar niż jeśli chodzi o katolicyzm. Protestanci uznawać będą przede wszystkim upamiętnianie ofiary Chrystusa w sposób symboliczny. Według większości wyznań protestanckich eucharystia już od samego początku religii chrześcijańskiej posiada wymiar symboliczny, oznaczała będzie pamiątkę i wspomnienie ofiary Chrystusa, która obmyła ludzkość z grzechu. Zdaniem protestantów, którzy swoje poglądy opierają między innymi na liście do hebrajczyków śmierć Jezusa to całkowicie wystarczająca ofiara, która dokonała się raz i nie może zostać powtórzoną, czy też kontynuowaną. Kościół katolicki natomiast te podejście uznał jako herezję w czasie soboru trydenckiego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Eucharrystia

 
 

Share this Post