Znaczenie sakramentu

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wyznania chrześcijańskie, w każdym z ich przypadków będzie mowa o tym samym sakramencie, jednak samo rozumienie eucharystii oraz formy liturgiczne będą już całkowicie innymi i zależnymi od kościoła. W niektórych z nich będzie ona przyjmowana w dwóch postaciach, bez konieczności odprawiania mszy świętej na przykład. Jeden z głównych punktów rozróżniających spojrzenie i interpretację pomiędzy grupami wyznaniowymi dotyczyć będzie obecności Chrystusa w eucharystii, zarówno w chlebie jak i w winie, spożywania jej w danej postaci, w dwóch, czy też w jednej. Kościół katolicki będzie między innymi twierdził, że Chrystus jest prawdziwe obecnym pod postacią chlebna i wina, jednak nie będą w sposób dogmatyczny podawać definicji tejże właśnie obecności. Chleb i wino stają się podczas przeistoczenia ciałem oraz krwią Jezusa. Komunia udzielana jest wiernym pod jedną postacią, w przypadkach szczególnych mogą to być dwie postaci. Oprócz tego katolicy twierdzą, że eucharystia to uobecnienie, a więc ofiara, która posiada charakter zbawczy o wymiarze światowym. Podkreślanie wymiarów ofiarnych są bardzo ważnym elementem obrządku katolickiego. Luteranie na przykład wierzyć będą w obecność Chrystusa w eucharystii w momencie przyjmowania ciała oraz krwi pańskiej przez wiernego. Nie uznają jednak samego procesu przeistoczenia, czyli transsubstancjacji, według której zasad głoszone jest, że chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Jezusowe.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Eucharrystia

 
 

Share this Post