Eucharystia

Sakrament eucharystii, jest popularnie znany nam jako pierwszak komunia święta. Eucharystia wywodzić będzie się od dziękczynienia złożonego Bogu przez samego Jezusa w trakcie ostatniej wieczerzy. Jest to jeden z dwóch najbardziej elementarnych w kościele sakramentów, zaraz obok chrztu, stanowić będzie tak zwany sakrament większy obok pięciu pozostałych tak zwanych sakramentów mniejszych. Na nim i właśnie sakramencie chrztu opierać będzie się całe chrześcijaństwo. Sprawowany jest w czasie mszy świętych. Wszystkim z wyznań chrześcijańskich w których pojawiać będzie się ten sakrament chodzić będzie o tą samą tajemnicę, jednak rozumienie eucharystii jako jednej z form liturgicznych będzie się już różniło pomiędzy poszczególnymi wyznaniami. Kościół katolicki na przykład twierdzi, że msza to przypomnienie tajemnicy męki oraz śmierci i zmartwychwstania Jezusa i jednocześnie jego sakramentalnym uobecnieniem, gdzie podczas mszy chleb przemieniany jest w ciało, a wino w krew jezusową. Część protestantów na przykład uznawać będzie tylko symboliczne przeżywanie ofiary Chrystusa. Według większości z nich, między innymi ewangelików reformowanych eucharystia już od samego początku chrześcijaństwa posiada symboliczne znaczenie, jest pamiątką, wspomnieniem ofiary doskonałej Chrystusa, która obmyła ludzki naród z grzechów, pomijając w tym przypadku całkowicie wymiar mistyczny podkreślany przez inne z wyznań.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Sakramenty

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *