Kapłaństwo

Kapłaństwo jest jednym z ostatnich sakramentów świętych w życiu człowieka. Równorzędnym dla niego będzie sakrament małżeństwa, gdzie człowiek wybiera czy poświęca się Bogu, czy też budowaniu rodziny. Ostatnim po nim jest sakrament namaszczenia chorych. Sam sakrament kapłaństwa nadawać będzie władzę uświęcenia, czyli udzielania innych sakramentów pozostałym wiernym. Kapłan ma być duchowym przedstawicielem oraz przewodnikiem wiernych, przeważnie przydzielany jest od do jednego z kościołów, gdzie jednocześnie administruje nim, jak i dba o rozwój parafii, przede wszystkim pod względem duchowym. Kapłaństwo wiązać będzie się z celibatem, życiem w ubóstwie oraz wieloma innymi aspektami.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Sakramenty

 
 

Share this Post