Małżeństwo

Małżeństwo jest jednym z sakramentów, który będzie charakterystyczny dla kościołów starokatolickich, prawosławnych, anglikańskich oraz katolickich. Kościoły protestanckie nie będą uważały małżeństwa za jeden z sakramentów, choć podkreślają jego świętość oraz ważność. Tradycyjna teologia katolicka będzie stawiała sobie za główny cel jeśli chodzi właśnie o małżeństwo wzajemną pomoc oraz wychowanie w duchu wiary swoich pociech. Cele drugorzędne to natomiast zaspokajanie ludzkiej pożądliwości. We współczesnym nauczaniu kościoła celu drugorzędne są dowartościowany, ale kościół sprzeciwiać będzie się stosowaniu wszelkiego rodzaju środków z rodzaju antykoncepcyjnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Sakramenty

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *