Istota ślubu

Według tradycyjnej teologii katolickiej za główny cel małżeństwa uznawać będzie się wzajemne oparcie, pomoc oraz wspólne wychowanie dzieci, cele drugorzędne to natomiast zaspokajanie ludzkich pożądliwości. Według współczesnego nauczania kościoła katolickiego te drugie cele są już bardziej dowartościowanymi, ale kościół będzie się sprzeciwiał stosowaniu środków antykoncepcji, które są sztucznymi na rzecz planowania rodziny w sposób naturalny, uznając, że to ostatnie można wykorzystać dla powstrzymywania prokreacji, czy też jej wspomagania w sposób świadomy, a sama antykoncepcja natomiast będzie miała wpływ na upośledzenie prokreacji. Kościół dodatkowo sprzeciwia się rozwodom, dopuszczając separację, czy też w przypadku bardzo wyjątkowych unieważnienie ślubu. Kościół w tymże obrządku uznawać będzie, że tylko związek pomiędzy przedstawicielami odmiennych płci i zawarty na całe życie nazwany może być małżeństwem, żaden z innych nie może być przyrównywanym do tego właśnie stanu. Według kościoła małżeństwo rozumiane tylko i wyłączenie w taki właśnie sposób, będzie dawało normalne i pewne podstawy instytucji jaką jest rodzina. Katolicy jednocześnie wierzą iż przysięga małżeńska wypowiadana wobec kościoła i przede wszystkim Boga, co czyni ich związek sakramentalnym. Spojrzenie na ślub w innych obrządkach jest może trochę inne, jednak w każdym z nich, także w odłamach protestanckich będzie się zwracała bardzo dużo uwagi na sakralizację tego właśnie wydarzenia, chociaż w nie wszystkich religiach chrześcijańskich ślub jest uznawany za jeden z sakramentów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Małżeństwo

 
 

Share this Post