Małżeństwo

Małżeństwo sakramentalne jest jednym z siedmiu sakramentów w przypadku kościoła w obrządku rzymskokatolickim, oprócz tego także w innych wyznaniach, a mianowicie prawosławiu, czy też kościele anglikańskim. Kościoły protestanckie nie będą uważały małżeństwa za bezpośredni sakrament, jednak zwracają uwagę na jego uświęcone cele, sakralizując niejako małżeństwo jak większość grup wyznaniowych powiązanych z chrześcijaństwem. Małżeństwo zawierane jest w obliczu Boga i według tradycji to właśnie on łączy dwóch ludzi nierozerwalną więzią, która przerwana może być tylko i wyłącznie przez śmierć jednego z małżonków. Otrzymanie rozwodu po ślubie kościelnym jest niemożliwym, sama definicja rozwodu w przypadku kościoła nie istnieje. Jedynym wyjściem jest unieważnienie ślubu, decyzje takie należą jednak do rzadkości, a sprawa rozpatrywana jest przez stolicę apostolską. Ślub przeważnie przerwany może być w momencie ukrycia przez jednego z małżonków choroby psychicznej, czy też ukrycia choroby śmiertelnej albo wyróżnienia poważnego błędu kapłana w czasie sprawowania obrządku.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Małżeństwo

 
 

Share this Post