Przeszkody

Sama chęć zawarcia małżeństwa pomiędzy dwojgiem ludzi nie jest wystarczającym elementem dającym takowe uprawnienia, często występują różnego rodzaju przeciwności oraz przeszkody, niektóre z nich idzie ominąć, niektóre natomiast nie. Jedną z podstawowych jest zbyt niski wiek w momencie zawierania związku, trwała niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego, związanie węzłem poprzedniego małżeństwa, różnice wyznaniowe, nie zachodzi gry różnica ta dotyczyć będzie innego z wyznań chrześcijańskich. Przeszkodą jest także przyjęcie przez mężczyznę święceń kapłańskich, czy też złożenie przynajmniej przez jedną z osób ślubów zakonnych. Elementem, który przekreśla całkowicie możliwość małżeństwa jest zabicie swojego wcześniejszego partnera w celu posiadania możliwości ponownego zamążpójścia. Więzy krwi także będą uniemożliwiały zawarcie związku.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Małżeństwo

 
 

Share this Post