Unieważnienie

Kościół katolicki według swoich dogmatów i praw uznawać będzie, że ważny związek chrześcijan może mieć wymiar tylko i wyłącznie sakramentalny. Nauki katolickie mówią, że małżeństwo to nierozerwalny stan, który obowiązuje aż do momentu śmierci jednego z małżonków. Spory, które dotyczą w sprawie kanonicznego momentu, w którym małżeństwo staje się nierozwiązywalne to jeden z głównych problemów i tematów do dyskusji. Ostatecznie, czy też przynajmniej od okresu wieku osiemnastego, czyli momentu kiedy papieżem był Benedykt czternasty przyjmować będzie się iż momentem tym będzie podjęcie aktu małżeńskiego. Jeśli nie zostały spełnione wszystkie z warunków ważności małżeństwa, przed sądem biskupim może zostać stwierdzona jego nieważność. Przyczyny takowej nieważności dzielimy w większości przypadków na trzy grupy, a mianowicie przeszkody, czyli okoliczności które wykluczać będą ważność i mają charakter obiektywny, wady zgody małżeńskiej, czyli momentu w których wola na zawarcie samego związku jest ograniczoną przez jedną ze stron oraz braki w formie zawierania związku. Kościół w tych przypadkach nie udziela rozwodu tylko uznaje tak jakby cały sakrament nie odbył się i nie miał miejsca. Ponownie, jak w przypadku innych aspektów tego sakramentu oraz obrzędu w zależności od wyznania i odłamu chrześcijaństwa różnie będzie wyglądać dany aspekt, tak samo jeśli chodzi o unieważnienie małżeństwa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Małżeństwo

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *