Historia

W przypadku starożytnego kościoła kwestia samej pokuty oraz praktyk z nią powiązanych nie była regulowaną. W trzecim wieku naszej ery rozpowszechniony został zwyczaj jednorazowego korzystania z sakramentu spowiedzi świętej, któremu poddawano się przeważnie przed śmiercią razem z sakramentem namaszczenia chorych. Z obszarów wyspo brytyjskich w wieku szóstym na inne tereny europy rozpowszechnił się jednak zwyczaj wielokrotnej pokuty i spowiedzi. Rozwój prywatnej spowiedzi i ustanowienie jej równej do spowiedzi powszechnej przypadł na czasy papieża Grzegorza wielkiego. W wieku trzynastym czwarty sobór laterański wprowadził obowiązujące cały czas przepisy dotyczące właśnie pokuty, między innymi obowiązek spowiedzi przynajmniej raz w roku w czasie okresu wielkanocnego oraz tajemnicę spowiedzi, którą musi zachowywać duchowny. Konfesjonały, które dzisiaj są tak popularnymi wprowadzono jednak o wiele później, a mianowicie w wieku szesnastym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pokuta

 
 

Share this Post