Podstawy biblijne

W przypadku teologii kościoła katolickiego główną podstawą biblijną samego sakramentu spowiedzi świętej jest ewangelia Jana, w której Chrystus nadaje swoim uczniom, chodzi tutaj o apostołów, moc odpuszczania i zatrzymywania ludzkich grzechów. Najważniejszą częścią spowiedzi jest samo wyznanie grzechów oraz otrzymanie następnie rozgrzeszenia, będzie to stanowiło także swojego rodzaju przewodnictwo i nakierunkowanie jeśli chodzi o sprawy naszego własnego sumienia. W praktyce sakrament ten realizuje się w konfesjonale, choć wcale nie musi tak być, co będzie miało za zadanie oddzielenie penitenta, czyli osoby wyznającej grzechy i kapłana sakramentu udzielającego od reszty wiernych i tym samym ma na celu zapewnienie dyskrecji, ale przede wszystkim tajemnicy spowiedzi. Dla ważności tego sakramentu obok samego wyznania grzechów i zastosowania odpowiedniej formuły i gestów liturgicznych niezbędną jest skrucha, czyli prawdziwy żal za swoje grzechy i mocne postanowienie poprawy. Ksiądz dodatkowo zadaje pokutę za grzechy, przeważnie jest to modlitwa w różnych formach. W przypadku zbiorowego zagrożenia życia kapłan ma możliwość udzielenia zbiorowego rozgrzeszenia, inaczej zwane to jest absolucją zbiorową, możliwy jest także udział pośrednika pomiędzy osobą wierzącą, a kapłanem, może to być między innymi tłumacz. Pośrednika w tym przypadku będzie jednak obowiązywała także tajemnica spowiedzi. Sakrament ten obok eucharystii jest jednym z częściej przyjmowanych przez ludzi wierzących.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pokuta

 
 

Share this Post