Arka Noego

Arka Noego według biblijnych opisów jest pływającą drewnianą konstrukcją, która zbudowana miała być na polecenie samego Stwórcy przez wybranego przez niego Noego, tak aby mógł on ocalić siebie oraz własną rodzinę, a przede wszystkim przedstawicieli wszystkich zwierzęcych gatunków przed zapowiedzianym przez Boga potopem. Do najbardziej znanych opisów Arki zaliczyć będziemy mogli te, które znajdują się w księdze rodzaju w starym testamencie. Opowieść w niej zawierającą się była i nadal jest temat do długich i obszernych opracowań w różnych religiach wywodzących się od starotestamentowych abrahamowych wierzeń, których treścią będą zarówno teoretyczne kwestie związane z samym Noe i jego arką oraz interpretacje alegoryczne całego biblijnego opisu. W wieku dziewiętnastym w związku z rozwojem takich dziedzin naukowych jak geologia oraz biogeografia badacze historii zaczęli wątpić w dosłowność biblijnego tekstu – kościół jednak je ripostuje zwracając przede wszystkim uwagę na samo przesłanie i cel tejże opowieści.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Arka Noego

 
 

Share this Post