Inne tradycje

O arce, potopie i zniweczeniu całej ludzkości wspomina o wiele, wiele więcej innych wyznań oraz religii. Między innymi Kurdowie, którzy żyją w okolicach Mosulu wyznawać będą charakterystyczną wiarę, która łączy w sobie elementy islamu i wielu innych religii. Według nich potop nie miał miejsca raz lecz dwukrotnie. Po raz pierwszy przeżyć miał go jeden człowiek, którego arka spoczęła właśnie w okolicach Mosulu. Nieco później miejsce miał drugi potop, który dotknął jedynie jednego z narodów, w czasie tym ocalał Noe, a statek jego został uszkodzony poprzez skałę, która pływała w okolicach pobliskich góry. Innymi religiami wspominającymi o arce będą między innymi te charakterystyczne dla Mandaistów. Odnosić będą się oni do Noego jako swojego rodzaju proroka, chociaż odrzuca jednocześnie Abrahama i Jezusa twierdząc, że byli oni prorokami fałszywymi. Według wersji podanych w ich pismach Arka zbudowana byłą z drewna z drzewa sandałowego pochodzącego z góry Hor i przybierała kształt sześcianu, a miejsce jej ostatecznego zatrzymania się to Egipt.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Arka Noego

 
 

Share this Post