Opowieść biblijna

Opowieść dotycząca Arki Noego znajdująca się w rozdziałach księgi rodzaju od szóstego do dziewiątego zaczynała będzie się od obserwacji zła na świecie przez stwórcę i podjęcie przez niego decyzji, aby na ziemię zesłać potop oraz zniszczyć wszelakie życie. Jednakże Bóg jako że jest miłosiernym starał się znaleźć chociaż jednego prawego człowieka, którym okazał się Noe. Wyróżniał się on nieskazitelnością wśród ludzi żyjących w jego czasach. Bóg decyduje, że to właśnie poprzez osobę Noego uchowa rodzaju ludzki przy istnieniu i jednocześnie wszystkie ze zwierząt, które są organizmami niewinnymi. Noe podejmuje się budowy arki według boskiego planu i boskiego projektu, w czasie trwania prac, nieraz może on korzystać z pomocy Stwórcy, który także finalizuje całą budowę arki z powodu naglącego czasu. Noe wraz z całą swoją rodziną i zwierzętami przenosi się do arki. W czasie tym zaczyna się obfity deszcz, pokrywający całą ziemię nieprzebraną wodą. Pada on przez następne czterdzieści dni i nocy, nie pozostawiając żadnych żywych ludzi ani stworzeń, oprócz tych znajdujących się na arce. Po prawie pół roku unoszenia się na wodach arka osiada na górach Ararat. Poziom wody obniża się dalej i po kolejnych kilkudziesięciu dniach ukazują się kolejne partie ziemi oprócz samych górskich szczytów. Bóg zauważając ogrom swojego czynu składa Noemu obietnicę, że już nigdy więcej nie będzie złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka zawsze było i nadal będzie złe. Na znak przymierza pozostawia natomiast tęczę, która ukazuje się od tego czasu na niebie zawsze kiedy po burzy przychodzi słońce.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Arka Noego

 
 

Share this Post