Późniejsze tradycje

Arka i sam potop będzie występowała bardzo w wielu religiach oraz dawnych przekazach historycznych co musi świadczyć, że kataklizm na tak ogromną skalę musiał mieć miejsce, przynajmniej na wybranych partiach całej ziemi. O potopie czytać będziemy mogli w tradycji rabinicznej, chrześcijańskiej islamskiej, czy także dawnych tradycjach, między innymi egipskich i cywilizacjach bliskiego wschodu. Wszystkie z nich będą inaczej opisywały całe zdarzenie pojawienia się wielkiej wody przysłaniającej cały świat, różne podawane są także powody całego tego zdarzenia, wszystko jednak posiada te same podstawy, Bóg, czy też bóstwa karzą ludzi za złe i grzeszne zachowanie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Arka Noego

 
 

Share this Post