Tradycja chrześcijańska

Już we wczesnym okresie chrześcijaństwa tworzone były alegoryczne interpretacje opowieści dotyczącej Arki oraz Noego. Arka miotana przez fale będzie symbolem walczącego kościoła, jako jedyny środek ocalenia i swojego rodzaju dogmat pokazujący, że poza samym kościołem nie ma zbawienia. W pierwszym swoim liście święty Piotr porównuje wybawienie pasażerów arki przed wodami potopu do zbawienia chrześcijan poprzez chrzest. Nawiązanie do arki wciąż zawarte będzie między innymi w anglikańskich obrządkach chrzcielnych, gdzie prosić będzie się boga by włączył do kościoła nowe dzieci w swym wielkim miłosierdziu, który także wybawiło Noego. Według świętych wczesnego kościoła chrześcijańskiego, między innymi świętego Hipolita arka miała symbolizować Chrystusa, który był już spodziewany. Uważał on że składa się z trzech kolejnych poziomów, gdzie najniższy przeznaczony był dla zwierząt dzikich, środkowy dla ptaków i zwierząt udomowionych oraz najwyższego, w którym znajdowali się ludzi, a samce oddzielone były od samic, aby zapobiec kopulacji w trakcie przebywania zwierząt na statku. Inne jego wnioski dotyczące arki są już jednak trochę wątpliwe, twierdził on bowiem, że arka uczyniła znak krzyża podczas całej swojej podróży oraz, że w jednej z jej ścian spoczywały kości Adama. Inni uważali między innymi, że arka posiadała kształt ściętej piramidy o prostokątnych podstawach oraz zakończonym spiczaście dachu, co zwiększało maksymalnie jej objętość, tak aby mogły zmieścić się tam wszystkie gatunki zwierząt.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Arka Noego

 
 

Share this Post