Dawid

Bardzo często Dawid określany jest także mianem króla Izraela. Jest on jedną z postaci biblijnych, która żyła na przełomie drugiego i pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. O królu tym będzie mowa bardzo obficie przede wszystkim w starym testamencie, gdzie znany jest on przede wszystkim z powodu księgi psalmów, której autorstwo jest właśnie mu przypisywane. Do jego głównych zasług, którym zawdzięcza sobie swoją pozycję w narodzie izraelskim będzie przede wszystkim jednocześnie przez niego społeczności żydowskiej w jeden narodów. Zapisał on się dodatkowo jako doskonały wódz prowadzący wojska w pamięci swoich poddanych. Oprócz tego Dawid pojawia się także w historii o goliacie gdzie miał on przy wykorzystaniu samej procy powalić na ziemię ogromnego mężczyznę, zagrażającego życiu jego oraz jego rodziny. Oprócz tego Żydzi jak i chrześcijanie wierzą, że to on sprowadził arkę przymierza do Jerozolimy i zaplanował budowę nowej świątyni jerozolimskiej, której pozostałości w postaci ściany płaczu cały czas będziemy mogli podziwiać pomimo upływu ponad trzech tysięcy lat.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Dawid

 
 

Share this Post