Działalność

Rozpatrując działalność Dawida w czasie jego działania trzeba zwrócić uwagę na dwa jej aspekty, a między innymi aspekt polityczny oraz jednocześnie aspekt religijny. Jeśli chodzi o politykę to do głównych dążeń Dawida zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim chęć zjednoczenia wszystkich plemion izraelskich, odparcie wrogów i jednoczesne powiększenie terytoriów całego państwa. Dawidowi udaje się podbić i włączyć do swojej monarchii wiele kolejnych prowincji, graniczących z jego rozrastającym się państwem. Oprócz tego ujarzmia on Filistynów, pozostawia im jednak autonomię oraz własnych monarchów. W okresie najlepszego funkcjonowania całego imperium jego rozległość była wręcz ogromną i niewyobrażalną – w przybliżeniu w skład całej Dawidowej monarchii wchodziły dzisiejsze tereny Izraela, Palestyny, Syrii oraz Jordanii. Jeśli chodzi o działalność religijną to będzie się Dawidowi przypisywało przede wszystkim sprowadzenie do Jerozolimy Arki przymierza, a oprócz tego zaplanowanie budowy ogromnej świątyni jerozolimskiej. Oprócz tego uznawany będzie on za tego, który rozpoczyna kul Jahwe na terenie Jerozolimy. Dawid był człowiekiem głęboko religijnym, wskazują na to między innymi psalmy, które tworzył stanowiące większość dzieł znajdujących się w księdze psalmów – z resztą to właśnie jemu przypisywać będzie się autorstwo samej tej księgi, chociaż znaleźć będziemy mogli tam także utwory innych osób, na przykład jeden psalm Mojżesza i tak dalej. Symbolikę Dawida zauważyć będziemy mogli między innymi w społeczeństwie żydowskim, gdzie podawany jest jako wzór władcy idealnego. Znana nam dobrze wszystkim sześcioramienna gwiazda Dawida jest obecnie symbolem ojczyzny Żydów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Dawid

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *