Król Dawid

W momencie kiedy Saul umiera Dawid zgodnie z koncepcją świętej osoby pomazańca skazuje na śmierć żołnierza, który był winny zabójstwa Saula, pomimo tego, że król sam go o to poprosił. Następnie udaje się on do Hebronu, gdzie oficjalnie ogłoszony zostaje królem Judy, czyli największego z izraelskich pokoleń. Po krótkim okresie walk z synami Saula i po ich śmierci zostaje on królem całego Izraela co datowane jest na rok 1008 przed naszą erą, czy też jego okolice. Atakuje on następnie swoich niedawnych sojuszników, czyli Filistynów i także podbija ich ziemie, wliczając do tego wiele, wiele innych pomniejszych ludów. Po zakończeniu tychże podbojów rozciąga on swoje państwo od Eufratu po północnej stronie, aż do potoku egipskiego na południu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Dawid

 
 

Share this Post