Życiorys

Jak podają legendy i historie dotyczące króla Dawida miał on być najmłodszym pośród ośmiu synów Jessego co powodowało, że w domu pełnił raczej funkcje podrzędne – do jego podstawowych zajęć należało wypasanie owiec. Dawid namaszczony został na króla przez jednego z sędziów i jednocześnie proroków, dokładniej mówiąc Samuela, który namaścił także poprzedniego z królów – Saula. Z czasem znajduje się on na dworze właśnie tego króla, kiedy podejmuje wyzwanie jednego z filistyńskich wojowników zwanego goliatem. Nagrodą za jego zabicie miało być małżeństwo z córką samego króla. Dawidowi udaje się pokonać potężnego mężczyznę i po jego zabiciu zyskuje on sympatię władcy, szybko jednak ją traci, kiedy król dostrzega że w ludowych pieśniach młodzieniec jest wywyższany nawet ponad samego króla. Pomimo to przyznaje on mu dowództwo nad armią i żywi nadzieję, że Dawida spotka klęska. Dawid początkowo ukrywa się wraz ze swoimi zwolennikami w krajach sąsiednich, czy też przebywa na pustyniach. Saul kilkukrotnie podejmuje daremne próby jego schwytania. Podczas ich trwania kilka razy dawidowi udawało się dostawać potajemnie do obozów Saula gdzie darował królowi życie uzasadniając to tylko nietykalności namaszczonej osoby króla. Następnie przez pewien czasy służy on na dworze króla Filistynów, skąd jednak zostaje wygnany.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Dawid

 
 

Share this Post