Autor

Tradycja żydowska oraz chrześcijaństwa autorstwo oraz zebranie w całość psalmów przypisywać będzie królowi dawidowi. Część z psalmów zawierała będzie w swoich pierwszych wierszach imiona różnych osób. Przeważnie są one poprzedzone przyimkiem le, który interpretowano w sposób tradycyjny jako oznaczający autora. O dawnej tradycji świadczy między innymi przekład wulgaty, w którym imiona znalazły się już w dopełniaczu. Najwięcej psalmów, bo ponad siedemdziesiąt w tytule swoim posiadać będzie właśnie imię Dawida. Przekłady starożytne dodatkowo różnić będą się w stosowaniu imion w tychże tytułach. Jako, że zbiór dawidowych psalmów otwiera psałterz dlatego też sam Dawid stał się jedynym autorem wszystkich z nich zarówno w tradycji żydowskiej jak i chrześcijańskiej. Psalm o numerze dziewięćdziesiątym piątym, nie posiadający tytułu wskazującego autora zacytowany został w jednym z listów, gdzie wspomniany jest Dawid właśnie jako autor. Pozostałe z psalmów przypisywać będziemy mojżeszowi, salomonowi, asafowi, i wielu, wielu innym tym właśnie podobnym. Obecnie zwracać będzie się w sposób krytyczny uwagę na fakt, że starożytna poezja hebrajska przedimka le, o którym wcześniej wspominano, używał w różnych odniesieniach, może on więc oznaczać jednocześnie, że psalmy sporządził Dawid, jak i że należą one do cyklu psalmów dawidowych, czy też mają z nim związek. Współczesna krytyka katolicka stoi na stanowisku, że zbiór dawidowy będzie posiadał pewien związek z samym królem, podkreślając jednocześnie jego talent muzyczny i literacki.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Księga Psalmów

 
 

Share this Post