Księga psalmów

Inaczej zwana będzie także psałterzem dawidowym. Jest ona wchodzącym w skład Biblii, a dokładniej mówiąc Starego Testamentu zbiorem utworów poetyckich w języku hebrajskim. Psalmy będą zróżnicowanymi pod wieloma względami, przede wszystkim jeśli chodzi o ich gatunek. Pomiędzy nimi możliwe jest wyróżnienie między innymi lamentacji, hymnów pochwalnych, dziękczynień, psalmów królewskich, dydaktycznych, prorockich i wielu, wielu innych tym podobnych. Psalmy są wybitnymi pomnikami literatury i dziedzictwa kulturowego Izraela w czasach starożytnych i stanowić będą jednocześnie dokument świadczący o wysokiej pobożności Żydów w tychże czasach. Chrześcijanie w dużej ilości psalmów dopatrywać będą się proroctw, które dotyczą między innymi życia i posłannictwa Jezusa. Psalmy takowe stały się następnie wzorem dla chrześcijańskiej poezji o zabarwieniu religijnym i tłumaczone były przez wielu wybitnych poetów na języki narodowe. Poszczególne psalmy są nitowane podczas każdej mszy świętej w czasie trwania liturgii słowa, pomiędzy czytaniami, czy też czytaniem i ewangelią.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Księga Psalmów

 
 

Share this Post