Polskie przekłady

W polskiej literaturze miejsce miały liczne przekłady psalmów dokonywane łącznie z całą biblią i także oddzielnie. Jeszcze w okresie przed wynalezieniem przez Gutenberga druku powstawało kilka kolejnych psałterzy, między innymi na przełomie wieku trzynastego i czternastego. Stałe miejsce w historii literatury polskiej przyniosła palmom jedna z parafraz Jana Kochanowskiego, do której mikołaj gomółka następnie komponuje muzykę, powstaje w takowy sposób więc cały polski psałterz wraz z dopasowaną do niego muzyką. Później miejsca miała kolejna próba parafrazy oryginalnego tekstu dokonywana przez Kochowskiego, był to już koniec wieku siedemnastego. Początek wieku dziewiętnastego to podejścia Franciszka Karpińskiego, który opierał się na tekstach Kochanowskiego oraz oryginalnych – przygotował on przekład, który powszechnie stosowany jest i używany w katolickiej liturgii, między innymi śpiewany w czasie nieszporów. Druga połowa wieku dwudziestego, kiedy powstają tłumaczenia całej Biblii coraz częściej stosuje się właśnie teksty tychże Biblii, między innymi Biblii Tysiąclecia. Oprócz tego powstawały liczne przekłady poetyckie, wykonywane między innymi przez Miłosza, czy też Staffa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Księga Psalmów

 
 

Share this Post