Psalm pierwszy

Psalm pierwszy jest utworem, który będzie otwierał większość psałterzy oraz jednocześnie księgę psalmów. Posiada on charakter moralny i będzie wprowadzał do tematyki całego psałterza. Czas oraz okoliczności jego powstania nie są jednoznacznie ustalonymi. Najprawdopodobniej jednak mógł on zostać stworzony po okresie niewoli egipskiej o czym świadczyć będzie mogło wywyższanie prawa. Jednak podobne treści zawierać będzie także powstała już wcześniej księga Jeremiasza. Psalm przede wszystkim podejmuje temat dwóch życiowych dróg, drogi sprawiedliwych oraz drogi grzeszników. Tym dwóm drogom właśnie odpowiadać będą dwie części, pierwsza z nich dotycząca szczęśliwego życia ludzi sprawiedliwych, a druga nieszczęśliwego życia ludzi grzesznych. Szczególnie istotnym w tymże właśnie przypadku będzie pierwszy z wierszy psalmu, który będzie najogólniej poruszał tenże temat. Według tego psalmu człowiek sprawiedliwy ma dążyć do życia zgodnego przede wszystkim z zasadami moralnymi, które wynikały będą z praw mojżeszowych. Takie powstępowania prowadzić ma go przede wszystkim do stałego i wiecznego szczęście, a chodzenie drogami grzesznych do zasłużonej kary, która przyjdzie prędzej, czy też później.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Księga Psalmów

 
 

Share this Post