Tekst

Księga psalmów całkowicie sporządzona została w języku hebrajskim. Tekst tejże właśnie księgi przez kolejne setki lat ulegał licznym modyfikacjom, czy też skażeniom, dlatego wydania krytycznie korygowane są przy oparciu o przekłady starożytne. Same przekłady zarówno te najstarsze jak i na języki narodowe posiadały znaczący wpływ na interpretowanie i rozpowszechnianie się psałterza. Tekst księgi psalmów pierwotnie składał się z wyłącznie ze spółgłosek podobnież z resztą jak cały stary testament w języku hebrajskim. O samogłoski uzupełniony został dopiero w okresie pomiędzy szóstym a dziesiątym wiekiem przez żydowskich uczonych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Księga Psalmów

 
 

Share this Post