Dekalog

Dekalog, czy też inaczej mówiąc dziesięć przykazań to zbiór podstawowych nakazów o podstawie moralnej, które obowiązywały w swej formie pierwotnej wyznawców judaizmu, a następnie przejęte przez chrześcijan dla których będzie podstawowym kanonem wierzeń. Zgodnie z zapiskami biblijnymi oryginalny tekst przykazań zapisany w księdze wyjścia, został podyktowany przez samego Boga Mojżeszowi, który znajdował się na górze Synaj w trakcie wędrówki z izraelskim ludem do Kanaanu, czyli ziemi obiecanej. Podobieństwo oraz związki o podłożu kulturowym z Egiptem pozwalać będą na posiadania podejrzeń, że źródłem inspiracji dekalogu był oświadczenia znane w kulcie jednej z egipskich bogini. Według Biblii treść Dekalogu oraz wszystkich innych słów Boga wygłoszonych na górze zapisana została przez Mojżesza, jednak to Bóg na skale, czy też kamiennych tablic wyrył dziesięć przykazań. Tekst dekalogu musiał być wyryty na nich dwukrotnie, gdyż pierwsze z nich zostały rozbite w przypływie gniewu, kiedy Mojżesz zauważa, że w czasie jego nieobecności lud zaczął oddawać cześć złotemu cielcowi. Od powstania drugich tablic przechowywane miały one być w arce przymierza, do momentu kiedy zburzona została pierwsza świątynia jerozolimska. Arka przymierza to do dzisiaj tajemnica, która fascynowała i fascynuje niejednego z artystów, pasjonatów i poszukiwaczy, nie mało było takich, którzy próbowali ją odnaleźć, jednak czynili to z marnymi skutkami i niestety nie wiadomo dzisiaj czy arka taka w ogóle istniała.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mojżesz

 
 

Share this Post