Góra Synaj

Góra Synaj jest miejscem szczególnym w historii chrześcijaństwa oraz także judaizmu. Na tej bowiem górze przebywał Mojżesz wraz z ludem Izraela w trakcie ucieczki z Egiptu. Miejsce to jest szczególnym, według tradycji chrześcijańskiej oraz zapisów Biblii to właśnie na niej dokonać miało się przymierze Boga z ludem Izraela oraz Mojżeszem na którego ręce złożony został dekalog, dziesięć przykazań zapisanych na dwóch kamiennych tablicach, które są warunkami zbawienia i dobrego życia każdego człowieka. Do dzisiaj przykazania te stanowić będą podstawy wiary chrześcijańskiej oraz żydowskiej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mojżesz

 
 

Share this Post