Religia Kanaanu

Okres ponad pięciu tysięcy lat temu to czas kiedy na terenach dzisiejszej Palestyny zaczynają pojawiać się pierwszej z cywilizacji epoki brązu. W czasie tym osiedlają się na tych terenach między innymi Semici. W tekstach biblijnych nazywani są oni przeważnie Kanaanejczykami Osiedlając się tutaj zaczęli oni tworzyć podstawy rolnictwa, powstawały pierwsze z miast, a z czasem napływali także kolejni z osadników. Później na tereny te przybywają właśnie hebrajczycy, których według Biblii miał przyprowadzić na ziemie te Mojżesz. Częściowo dzieje tychże terenów odkryte zostały dzięki licznym wykopaliskom, które tutaj prowadzono, częściowo także dzięki Biblii jeśli uznawać będziemy ją za rzetelne źródło historyczne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mojżesz

 
 

Share this Post