Życie

Mojżesz był dzieckiem, któremu udało się przeżyć pomimo dekretu samego faraona o nakazie zabijania wszystkich chłopców hebrajskich, którzy się narodzą. Matka najpierw ukrywała syna przez trzy miesiące, a później w wiklinowym kosztu umieściła wśród sitowia rzeki Nil. Siostra dziecka Miriam śledziła cały czas drogę kosza i w momencie kiedy wyłowiony został przez córkę faraona, polecono jej, aby dziecko karmione było bezpośrednio przez kobietę z jego plemienia, takim o to sposobem matka Mojżesza cały czas pozostawała blisko niego. Jako jeden z członków rodziny faraona Mojżesz uzyskał niezbędne wykształcenie z zakresu wszystkich egipskich nauk i został on światłym młodym mężczyzną. W momencie ukończenia przez niego czterdziestego roku życia chciał odwiedzić swoich braci, także synów Izraela. Moment ten jest przełomowym, postanawia on, że woli cierpieć z własnym ludem niż żyć w dostatku z dala od niego i patrząc na jego ucisk oraz uciemiężenie. Mojżesz w Egipcie przekonuje swoich współtowarzyszy, że jest wysłannikiem Boga przy pomocy dawanych im znaków oraz cudów. Mojżesz ucieka z Żydami z Egiptu, czeka ich jednak długa i trudna droga, wiedze ona bowiem przez górę Synaj, gdzie Bóg kazał im przybyć w celu złożenia ofiary – na tej też górze zawiera z Mojżeszem i całą ludzkością przymierze, oddając w ludzkie ręce dwie kamienne tablice, na których spisane są boskie przykazania co do postępowania każdego człowieka.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mojżesz

 
 

Share this Post