Interpretacja

Cały tekst utrzymany będzie w charakterze miłosnym, składa się bowiem z kolejnych pieśni traktujących głównie o weselu. Będzie on więc obfitował w teksty, które przede wszystkim wychwalają miłość oraz jej wartość, która jest niepokonaną. Pod tym względem zauważyć będzie można w tekście tym swojego rodzaju hymny chwalące miłość, które mają także swoje odpowiedniki w listach apostolskich napisanych przez świętego Pawła. Bardzo często tekst ten interpretowany jest w charakterze narodu wybranego, doszukując się tutaj fragmentów dotyczących dziejów społeczności żydowskich. Utwór będzie zawierał bowiem fragmenty, których doszukiwać można się analogii do tego właśnie narodu, będą one jednak bardzo mgliste. Wielu teoretyków zauważa w tekście tym także liczne proroctwa oraz jednocześnie powiązania z nowym testamentem. Egzegezy chrześcijańskie będą sugerowały, że Oblubienica widzi Izrael taki, który obecnie nie istnieje, ale który był wtedy jedynie marzeniem, proroctwem i jednocześnie najbliższym temu, o którym będziemy mogli czytać w nowym testamencie. W przypadku takowej interpretacji księga Salomona przestaje być tylko i wyłącznie związaną z starym testamentem lecz staje się jakoby połączeniem pomiędzy dwoma częściami Biblii. Wiele osób zauważa tutaj także bardzo głębokie przesłanie w relacjach na płaszczyźnie Bóg człowiek, gdzie ten pierwszy występuje tutaj uosobienie idealnej miłości od samego początku. Oblubienica natomiast symbolizować ma ludzi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pieśń Salomona

 
 

Share this Post