Powstanie

Czas powstania Pieśni nad Pieśniami datowany jest przeważnie na okres pomiędzy szóstym a trzecim wiekiem przed naszą erą, natomiast jego ostateczna redakcja miała miejsce kilkaset lat później. Świadczyć będą o tym przede wszystkim argumenty czysto filologiczne. Język samej pieśni zawiera w sobie liczne arameizmy, jak też pojedyncze naleciałości greckie oraz perskie. Prawdopodobnym może być, że powstawała ona na początku czwartego wieku przed naszą erą jako zbiór swojego rodzaju pieśni weselnych na cześć młodych, albo także jako utwór metaforyczny, który na takowych pieśniach miał się wzorować. Erotyzm pieśni zakorzeniony będzie tutaj przede wszystkim w folklorze charakterystycznym dla żydowskiej społeczności.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Pieśń Salomona

 
 

Share this Post