Kościół św. Katarzyny

Kościół św. Katarzyny, jest kościołem parafialnym katolików obrządku łacińskiego w Betlejem. Został on wzniesiony przez oo. franciszkanów w rokn 1882 na miejscu wcześniejszego, o mniejszych rozmiarach, zbudowanego w średniowieczu.
Przed kościołem rozpościera sig piękny wirydarz średniowieczny. Pod wirydarzem znajdują się pozostałości murów monasteru św. Hieronima. Inne resztki murów, pochodzące z czasów Konstantyna i Justyniana, widać na zachód od wirydarza, koło cysterny zwanej cysterną św. Heleny. Na terenie przedsionka justyniańskicgo krzyżowcy wznieśli dzwonnicę z kaplicą na dolnym piętrze. Kaplica ta została odkryta w południowym krańcu wirydarza. Znajduje się tu średniowieczne malowidło, przedstawiające Najświętszą Maryję Pannę z aniołami, odnowione w roku 1950 przez C. Yagariniego. Pozostałe resztki klasztoru średniowiecznego znajdują się na północ od dzisiejszego klasztoru franciszkańskiego

 
 

Więcej artykułów w kategorii Betlejem

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *