Granice

Polityczne granice kraju zdobytego i zamieszkiwanego przez Izraelitów Biblia określa bardzo często, gdy chodzi o tereny między Morzem Śródziemnym a Jordanem, wyrażeniem od Dan aż do Beer Szeby (Sdz 20,1 ; l Sm 3,20) ; natomiast w odniesieniu do terytorium położonego poza Jordanem, czyli Tran s Jordanii, używa określenia : od potoku Amon aż do góry Hermon (Joz 12,1).
Od miejscowości Dań (Tel aI-Qadi) u źródeł Jordanu do Beer Szeby, stanowiącej południowy skraj strefy stale zamieszki¬wanej, jest w linii prostej około 240 km (31°-33°16′ szerokości północnej), a od Morza Śródziemnego do granic Pustyni Arab¬skiej od 150 do 170 km (34°-36° długości wschodniej). Powierzchnia wynosi 24 124 km2, jest zatem ponad 12 razy mniejsza od Polski.
Granice polityczne zmieniały się jednak w różnych epokach historycznych. Największy obszar obejmowały za panowania królów Dawida i Salomona. Królestwo tego ostatniego rozciągało się od Potoku Egipskiego (al-Arisz) aż do Wejścia do Cha-mat w pobliżu Ba’albek (l Krl 8,65 ; 2 Krl 14,25).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Ziemia Święta

 
 

Share this Post