Meczet Skały

Meczet zwany „Kopułą Skały”, wznosi się na środku czworobocznej platformy o wysokości około 3 m. W ośmiu punktach wyjść można na platformę po schodach. Każde z tych wejść ozdobione jest u szczytu elegancką fasadą, składającą się z kilku kolumn starożytnych, na których wspie¬rają się arkady.
Meczet Kopuły Skały zbudowany został w roku 691 na planie ośmiokąta przez artystów bizantyjskich za rządów kalifa Abd al-Maleka z dynastii Ommajadów. Mimo licznych późniejszych przeróbek zachowuje on do dziś pełen harmonii układ pierwotny. Prac restauracyjnych dokonano za Bibarsa (1261), za Malek al-Adela (1295-1296), który odnowił mozaiki, za Malek ad-Dahera, który naprawił szkody wyrządzone w roku 1447 przez piorun, za Solimana Wspaniałego (1545), który kazał pokryć ścian zewnętrzne kolorowymi majolikami w miejsce mozaik, pokrywających je od VII w.
Tutaj Abraham miał zapalić stos, by ofiarować na nim swego syna Izaaka. Tu znajdowało się słynne klepisko Arauny, a później, gdy wzniesiono Świątynię Salomona, skała służyła za podstawę ołtarza całopaleń. W IV w. Żydzi zgromadzili się wokół tej jedynej pozostałości Świątyni Salomona, by opłakiwać jej zniszczenie.
Legenda muzułmańska opowiada zaś, że Mahomet miał przybyć z Mekki do Jerozolimy na swym wspaniałym, podarowanym mu przez archanioła Gabriela wierzchowcu, noszącym imię al-Burak, by modlić się przy tej skale przed wyruszeniem w drogę do nieba.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Jerozolima

 
 

Share this Post