Mur Płaczu

W odległości około 100 m na zachód od Bab as-Silsileh znajduje się po lewej ulica, która prowadzi do muru, gdzie Żydzi zbierają się na modlitwy i lamentacje, zwłaszcza w wigilie szabatów i dni świątecznych, o zachodzie słońca.
Łatwiejsze dojście na wielki plac przed Murem Płaczu jest przez Bramę Mugrabijiów (Bab al-Mugharba) lub przez Bramę Dawida, lub też przez dzielnicę ormiańską.
Po zburzeniu Świątyni przez Rzymian Żydzi gromadzili się by ją opła¬kiwać, wokół świętej skały. Gdy skała została nakryta muzułmańskim meczetem, Żydzi musieli się zadowolić możnością przychodzenia na modlitwę przed ten właśnie mur. Jest to najokazalsza pozostałość murów herodiariskich, które otaczały Świątynię. Próba zamieniania tego miejsca publicznego na synagogę, podjęta w roku 1929, doprowadziła do po¬ważnego konfliktu między Arabami i Żydami. Muzułmanie czczą to miejsce, gdyż tędy Mahomet miał przejechać na swym wierzchowcu zwanym al-Burak.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Jerozolima

 
 

Share this Post